Co thép 90 độ lót sứ chịu mài mòn

+ Các quạt gió làm nguội Clinker (CLK).
+ Quạt hút khí thải làm nguội CLK và lọc bụi điện .
+ Hệ thống van tháo bụi dưới đáy phễu.
+ Hệ thống vận chuyển bụi và CLK